نام : آقای مشایخی
کد نمایندگی : 1802
تلفن ثابت : 086-33544292
خدمات کامیونت :
خدمات تریلر:
فکس : 33544309 – 086
ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 8:30 الی 17:30 پنج شنبه 8:30 الی 14
آدرس : اراک، کیلومتر 9 جاده تهران
ایمیل: dealer1802@mayan-group.com

 

فهرست