نام : نمایندگی مایان ارومیه
کد نمایندگی : 1403
تلفن ثابت : 4 – 32721531-044
خدمات کامیونت :
خدمات تریلر:
فکس : 32721534 – 044
ساعات کاری : شنبه-چهارشنبه 8 الی 17:18
آدرس : ارومیه، کیلومتر 2 جاده سلماس
ایمیل: dealer1403@mayan-group.com

 

فهرست