نام : آقای شریعنی
کد نمایندگی : 1801
تلفن ثابت : 91013350 -087
خدمات کامیونت :
خدمات تریلر:
فکس : 33362340 – 087
ساعات کاری : شنبه -چهارشنبه 8:30 الی 13/ 14 الی 18 پنج شنبه 8:30 الی 13 / 14 الی 16
آدرس : سنندج، کیلومتر 4 جاده کرمانشاه
ایمیل: dealer1801@mayan-group.com

 

فهرست