نام : آقای عروجی
کد نمایندگی : 1201
تلفن ثابت : 025 - 36644638
خدمات کامیونت :
خدمات تریلر:
فکس : 36644638 – 025
ساعات کاری : شنبه-چهار شنبه 8 الی 16:45 پنج شنبه 8 الی 12
آدرس : قم، پلیس راه قدیم قم تهران، جنب ورودی آرامستان بهشت معصومه
ایمیل: cdealer1201@mayan-group.com
فهرست